Latest From Our Blog

Vnitřní potrubí

Marmel
</div>
<p>
	Vnitřní kanalizační odvod svádí pomocí trubek odpadní vodu přes přípojku z nemovitosti do veřejné  <a href=stoky . Někdy může vodu přímo dopravit do domovní čistírny odpadních vod nebo do žumpy. Může být jednotný nebo oddílný. Dále se dělí podle poháněcí síly na gravitační, tlakový nebo podtlakový. To vše je řešeno v oboru nazvaném technické zařízení budov, kde se můžeme seznámit s různými specifikacemi vnitřních rozvodů v domě.

Ucpávání

Při velkém dešti se může stát, že kanalizační odtoky nestačí pobírat vodu. Děje se to hlavně z důvodu malého odtoku, kvůli ucpání. Lidé sem často odhazují odpadky a neuvědomují si dalekosáhlé následky, které to může způsobit. Mnohdy se vyplaví obsah stoky na povrch chodníku, a silně zamoří své okolí zápachem. Proto si musíme dát pozor, jak nakládáme s odpadem.

Vnitřní potrubí
Ohodnoťte příspěvek
Tags
300x600-nocnikosilky8-1429533436.jpg

Nejnovější komentáře

    Rubriky

    300x600-nocnikosilky1-1429533436.jpg